De exemplu, în cadrul luptei cu fumatul în Republica Moldova au fost drastique programmatiques posibilităţile producătorilor de ţigări în reclamarea producţiei vente. Deciziile sunt juste, cinstite şi profitabile, iar la baza Lor stau un ensemble de Valori ETICE, care pot fi défini astfel: “tratează PE ceilalţi cu respect, preocupare şi cinste, aşa cum tu însuşi ai Dori să FII tratat”; “fabrică şi vinde produse, astfel încât să FII satisfăcut atunci Când tu şi Familia ta le-aţi folosi”; “tratează mediul Contemporane ca şi cum ar fi Proprietatea ta”. Etica în afaceri a devenit o temă despre care ţin să se informeze multe companii pentru a obţine încrederea opiniei publice. Managerii firmei fiind preocupaţi de problemele eticii în scopul schimbării imaginii nefavorabile ca urmare a unor acţiuni DIN trecut. Cresc preocupările şi pentru acţionarii mai puţin importanţi, iar codurile de conduită în afaceri sunt mai mult orienter spre extérieur şi reflectă o preocupare pentru un public mai diferit. Statutul camerei. EA reflectă Filosofia aferentă lumii de afaceri, o ramură a filosofiei Care se preocupă cu aspectele filosofice, politice şi ETICE ALE economiei şi lumii de afaceri. Pentru ca în mediul de afaceri să se våda o schimbare în bine în CEEA CE priveşte Etica, trebuie să existe în cadrul tuturor companiilor o Cultura organizaţionala Care să încurajeze Mereu respecttarea unui Set UNITAR de Valori moral şi un comportament étique, lucru Care poate fi realizat doar prin efortul comun al tuturor actorilor DIN mediul de afaceri. Efortul pentru crearea unui climat ETIC incepe să devină mai évidente IAR, în soluţionarea oricărei probleme, se ţine seama Atât de eficienţă Cât şi de implicaţiile ETICE. Etica afacerilor comprennent fenomenele de diferit ordin: estimarea etică atât a politii interne a organizaţiei, Cât şi a celei externe; Valorile moral ALE membrilor organizaţiei; climatul moral DIN colectiv; normele etichetei în afaceri (norme externe ritualizate de comportament). Codurile de etică ALE firmelor se adresează Atât personalului propriu necesar în procesul de încadrare PE funcţii, promovare şi salarizare, Cât şi partenerilor de afaceri. Fiecare persoană învaţă să distingă între “bine” şi “rău”, între “corect” şi “incorect”, structura psihică şi sistemul de Académie având un puternic impact asupra gradului de stabilitate a acestor Valori.